Module quang Cisco CPAK-100G-CWDM4

Mã sản phẩm (Part number): CPAK-100G-CWDM4=  Hãng: Cisco Giới thiệu: Module quang Cisco CPAK-100G-CWDM4= là module quang cho môi trường truyền dẫn Single Mode với bước sóng là 1271, 1291, 1311 và 1331nm, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 2km, sử dụng đầu kết nối duplex LC, Module quang CPAK-100G-CWDM4= hỗ thay thế nóng, điều đó có nghĩa…

Module quang Cisco CPAK-100G-SR4

Mã sản phẩm (Part number): CPAK-100G-SR4=  Hãng: Cisco Giới thiệu: Module quang Cisco CPAK-100G-SR4= là module quang cho môi trường truyền dẫn Multi Mode với bước sóng là 850nm, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 100m, sử dụng đầu kết nối MPO-24, Module quang CPAK-100G-SR4= hỗ thay thế nóng, điều đó có nghĩa là cho phép bạn thay thế,…

Module quang Cisco CPAK-10X10G-ERL

Mã sản phẩm (Part number): CPAK-10X10G-ERL=  Hãng: Cisco Giới thiệu: Module quang Cisco CPAK-10x10G-ERL= là module quang cho môi trường truyền dẫn Single Mode với bước sóng là 1550nm, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 25km, sử dụng đầu kết nối MPO/MTP, Module quang CPAK-10x10G-ERL= hỗ thay thế nóng, điều đó có nghĩa là cho phép bạn thay thế,…

Module quang Cisco CPAK-100G-SR10

Mã sản phẩm (Part number): CPAK-100G-SR10=  Hãng: Cisco Giới thiệu: Module quang Cisco CPAK-100G-SR10= là module quang cho môi trường truyền dẫn Multi Mode với bước sóng là 850nm, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 150m, sử dụng đầu kết nối MPO-24, Module quang CPAK-100G-SR10= hỗ thay thế nóng, điều đó có nghĩa là cho phép bạn thay thế,…

Module quang Cisco CPAK-10X10G-LR

Mã sản phẩm (Part number): CPAK-10X10G-LR=  Hãng: Cisco Giới thiệu: Module quang Cisco CPAK-10x10G-LR= là module quang cho môi trường truyền dẫn Single Mode với bước sóng là 1310nm, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 10km, sử dụng đầu kết nối MPO/MTP, Module quang CPAK-10x10G-LR= hỗ thay thế nóng, điều đó có nghĩa là cho phép bạn thay thế,…

Module quang Cisco CPAK-100G-ER4L

Mã sản phẩm (Part number): CPAK-100G-ER4L=  Hãng: Cisco Giới thiệu: Module quang Cisco CPAK-100G-ER4L= là module quang cho môi trường truyền dẫn Single Mode với bước sóng là 1310nm, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 25km, sử dụng đầu kết nối SC, Module quang CPAK-100G-ER4L= hỗ thay thế nóng, điều đó có nghĩa là cho phép bạn thay thế,…

Module quang Cisco XFP10GZR192LR-RGD

Mã sản phẩm (Part number): XFP10GZR192LR-RGD = Hãng: Cisco Giới thiệu: Module XFP Cisco cung cấp cho khách hàng các tùy chọn kết nối đa dạng của 10 Gigabit Ethernet và Packet-over-SONET/SDH (POS) cho Datacenter, các doanh nghiệp và các ứng dụng truyền của nhà cung cấp dịch vụ. Module XFP10GZR192LR-RGD = dành cho SMF. Hỗ trợ…

Module quang Cisco XFP-10GZR-OC192LR

Mã sản phẩm (Part number): XFP-10GZR-OC192LR = Hãng: Cisco Giới thiệu: Module XFP Cisco cung cấp cho khách hàng các tùy chọn kết nối đa dạng của 10 Gigabit Ethernet và Packet-over-SONET/SDH (POS) cho Datacenter, các doanh nghiệp và các ứng dụng truyền của nhà cung cấp dịch vụ. Module XFP-10GZR-OC192LR= dành cho SMF. Hỗ trợ các…

Module quang Cisco XFP10GER192IR-RGD

Mã sản phẩm (Part number): XFP10GER192IR-RGD = Hãng: Cisco Giới thiệu: Module XFP Cisco cung cấp cho khách hàng các tùy chọn kết nối đa dạng của 10 Gigabit Ethernet và Packet-over-SONET/SDH (POS) cho Datacenter, các doanh nghiệp và các ứng dụng truyền của nhà cung cấp dịch vụ. Module XFP10GER192IR-RGD = dành cho SMF. Hỗ trợ…

Module quang Cisco XFP10GER-192IR-L

Mã sản phẩm (Part number): XFP10GER-192IR-L= Hãng: Cisco Giới thiệu: Module XFP Cisco cung cấp cho khách hàng các tùy chọn kết nối đa dạng của 10 Gigabit Ethernet và Packet-over-SONET/SDH (POS) cho Datacenter, các doanh nghiệp và các ứng dụng truyền của nhà cung cấp dịch vụ. Module XFP10GER-192IR-L= dành cho SMF. Hỗ trợ các ứng…